Νέα και Ανακοινώσεις του Κέντρου

Περισσότερα »


Προσκλήσεις Μητρώου Εκπαιδευτών

Περισσότερα »

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης για ανέργους από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)


Για πληροφορίες και ανακοινώσεις που αφορούν τα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης για ανέργους από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας https://dypa.cce.uoa.gr/

Το Κέντρο

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στοχεύει στη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με όλους τους ανθρώπους της επιστήμης και του πολιτισμού και στην αλληλεπίδρασή του με τους πολίτες, κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι υπαρκτές ανάγκες της κοινωνίας, να προάγεται η ισότητα της πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη γνώση και να προωθείται ο ελληνικός πολιτισμός και η εγχώρια οικονομία. Οι δραστηριότητες του Κέντρου μπορεί να έχουν ποικίλες μορφές, οι οποίες καθορίζονται από αντίστοιχες κοινωνικές ανάγκες στο σύγχρονο κόσμο, διασυνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση αναπτύσσοντας κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Συνοπτικά οι δράσεις αυτές αφορούν:

  • Επιμόρφωση αποφοίτων ανωτάτης εκπαίδευσης στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και εξειδικευμένα προγράμματα σε τομείς και εφαρμογές της τεχνολογίας.
  • Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία αποδεσμεύει από το χρόνο και το χώρο.
  • Θερινά σχολεία και σεμινάρια για τις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας, για την προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού και για την ανάπτυξη της τοπικής και γενικότερα της εγχώριας οικονομίας.
  • Σειρά δομημένων διαλέξεων και σεμιναρίων σε τομείς της επιστήμης, των τεχνών και των γραμμάτων, απευθυνόμενα στον γενικό πληθυσμό ενηλίκων πολιτών.
  • Δράσεις αντιμετώπισης του σύγχρονου αναλφαβητισμού και δράσεις που απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και προωθούν την κοινωνική οικονομία.

Η επιστημονική εγκυρότητα των καθηγητών του ΕΚΠΑ, η εμπειρία του σε ό,τι αφορά την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και η άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος εγγυώνται την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Χρήση ειδικού λογισμικού (iSpring)

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι Καθηγητές ενδιαφέρονται για χρήση του ειδικού λογισμικού (iSpring) για επεξεργασία των διαφανειών των μαθημάτων τους, μπορούν αρχικά να αποστέλουν σχετικό αίτημα στους τεχνικόυς του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ .στο: ithelp-cce@uoa.gr, ή να καλούν στα τηλέφωνα 210 3689544 ή 210 3689559, καθημερινά  μεταξύ 11:00-19:00.