Αρχική σελίδα » Νέα και Ανακοινώσεις του Κέντρου

Νέα και Ανακοινώσεις του Κέντρου

16.03.2020

Διαδικασία Αποστολής Αιτήσεων Μητρώου Εκπαιδευτών Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ

 

Σας ενημερώνουμε η υποβολή αιτήσεων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ, για το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ θα πραγματοποιείται από αύριο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφορών στις διευθύνσεις: Χρ. Λαδά 6, Αθήνα 10561 ή Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου 15772,
κτίριο ΕΛΚΕ-ΤΥΠΑ (αφορά τους υποψήφιους εκπαιδευτές που έχουν καταθέσει ηλεκτρονικά την σχετική φόρμα υποβολής αίτησης και έχουν λάβει αποδεικτικό παραδεκτής υποβολής για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ).

Η αυτοπρόσωπη κατάθεση αιτήσεων που αφορούν το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ στο πρωτοκόλλου του ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ παύεται μέχρι νεοτέρας.