Αρχική σελίδα » Νέα και Ανακοινώσεις του Κέντρου

Νέα και Ανακοινώσεις του Κέντρου

29.12.2018

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Πρόσκλησης 1-1

Πρακτικό Αξιολόγησης της υπ' αριθμ  1-1 Πρόσκλησης προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.