Αρχική σελίδα » Νέα και Ανακοινώσεις του Κέντρου

Νέα και Ανακοινώσεις του Κέντρου

01.11.2019

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Πρόσκλησης 535-1, 536-1, 537-1

Πρακτικό Αξιολόγησης της υπ' αριθμ 535-1, 536-1, 537-1 Πρόσκλησης προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.