Αρχική σελίδα » Νέα και Ανακοινώσεις του Κέντρου

Νέα και Ανακοινώσεις του Κέντρου

11.01.2019

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Πρόσκλησης 541-1

Πρακτικό Αξιολόγησης της υπ' αριθμ  541-1 Πρόσκλησης προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.