Αρχική σελίδα » Νέα και Ανακοινώσεις του Κέντρου

Νέα και Ανακοινώσεις του Κέντρου

11.01.2019

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Πρόσκλησης 561-2

Πρακτικό Αξιολόγησης της υπ' αριθμ 561-2 Πρόσκλησης προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.