Αρχική σελίδα » Νέα και Ανακοινώσεις του Κέντρου

Νέα και Ανακοινώσεις του Κέντρου

23.08.2021

‘Εναρξη εγγραφών Β΄ κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος «Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών και Αξιολόγηση»

Ανακοινώνεται η έναρξη εγγραφών του Β΄ κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος «Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών και Αξιολόγηση».

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών και Αξιολόγηση» αποσκοπεί στην ενίσχυση του επαγγελματισμού και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των μάχιμων εκπαιδευτικών της τάξης, των υποψήφιων εκπαιδευτικών αλλά και των στελεχών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης που τους είναι απαραίτητα για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, τη φρόνησή τους ως εκπαιδευτικών και τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Για τον λόγο αυτόν, το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο βάσει των πρακτικών αναγκών των εκπαιδευτικών και αξιοποιεί την εμπειρία της διδακτικής πράξης, με στόχο την καλλιέργεια αξιολογικής κουλτούρας και επαγγελματισμού.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. κ. Φωτεινός Δημήτριος.

Η Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Δρ Φερεσίδη Καλλιόπη.

Διάρκεια προγράμματος: 1 Οκτωβρίου 2021 –  30 Ιουνίου 2022

Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα (9μηνο – 550 ώρες) – 22 μονάδες ECVET

Για να δείτε τη γνώμη των εκπαιδευομένων του Α΄ κύκλου, πατήστε εδώ.

Για τις διδακτικές ενότητες, τα τέλη παρακολούθησης και την εκπτωτική πολιτική πατήστε εδώ.

Για να κάνετε απευθείας αίτηση, πατήστε εδώ.

Για τον Οδηγό σπουδών και, γενικότερα, πληροφορίες και αιτήσεις πατήστε εδώ.