Αρχική σελίδα » Νέα και Ανακοινώσεις του Κέντρου

Νέα και Ανακοινώσεις του Κέντρου

08.07.2021

Πιστοποίηση Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κατά ISO:2015

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ πιστοποίησε το Σύστημα Ποιότητας που διαθέτει κατά ISO 9001:2015 με κύριο στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση της ποιότητας αλλά και την ικανοποίηση του συνόλου των εμπλεκόμενων μερών (stakeholders). Η Πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από τον εγνωσμένου κύρους φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS.

 

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 στην Ελληνική γλώσσα

 

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 στην Αγγλική γλώσσα