Αρχική σελίδα » Συχνές Ερωτήσεις » Γιατί να επιλέξω το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ

Γιατί να επιλέξω το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ

  • Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το αρχαιότερο και ένα από τα γνωστότερα διεθνώς Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, το οποίο ιδρύθηκε με το Β.Δ. της 22ας Απριλίου 1837.
  • Σήμερα, λειτουργούν 8 σχολές με 33 ακαδημαϊκά Τμήματα τα οποία καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα επιστημών (θετικές επιστήμες, ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες υγείας, κοινωνικές επιστήμες κ.λπ).
  • Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν περισσότερα από 140 μεταπτυχιακά προγράμματα υψηλής ειδίκευσης, σε πολλές περιπτώσεις σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ και ερευνητικά ινστιτούτα εγνωσμένου κύρους, καθώς και μέσω διακρατικών συμφωνιών. Τέλος, παρέχονται μεταπτυχιακά προγράμματα στην Αγγλική γλώσσα.
  • Οι φοιτητές και των 8 σχολών του ΕΚΠΑ συμμετέχουν και διακρίνονται σε διεθνείς διαγωνισμούς, ανταγωνιζόμενοι υποψήφιους από τα μεγαλύτερα και πλέον αναγνωρισμένα πανεπιστήμια στον κόσμο.
  • Το ΕΚΠΑ, χάριν του ευρέως φάσματος επιστημών που θεραπεύει, παρουσιάζει εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα, μεγάλη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, διεθνή δίκτυα και συνεργασίες με το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στη δραστηριότητά του αυτή το Πανεπιστήμιο απασχολεί και συνεργάζεται με διακεκριμένους ερευνητές. Η ερευνητική πολιτική του Πανεπιστημίου είναι αλληλένδετη με την εκπαιδευτική αποστολή του και στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας μέσα από δημιουργικές συνεργασίες με κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα, κυβερνητικές υπηρεσίες και κοινοπραξίες σε όλο τον κόσμο.
  • Στο ΕΚΠΑ απασχολούνται περίπου 3.000 νέοι επιστήμονες, όπως υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, νέοι ερευνητές, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό καθώς και υποστηρικτικό προσωπικό, οι οποίοι υποστηρίζουν έργα με στόχο την ανάπτυξη της έρευνας και των νέων τεχνολογιών.
  • Το Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 2000 προσφέρει προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που καλύπτουν περισσότερους 300 τίτλους αντικειμένων βασιζόμενα, στον υψηλό βαθμό εξειδίκευσης των στελεχών του Πανεπιστήμιου. Το γεγονός αυτό από μόνο του πιστοποίει την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προγραμμάτων τα οποία σχεδιάζονται με γνώμονα τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται στην επιστήμη και την οικονομία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού επαγγελματικού προφίλ.
  • Η επιστημονική αρτιότητα των καθηγητών του ΕΚΠΑ, η εμπειρία του σε ό,τι αφορά την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και η άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος εγγυώνται την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Με δύο λόγια, κύρος τίτλου, ποιότητα σπουδών, έμπειρο και καταξιωμένο προσωπικό.