Αρχική σελίδα » Το Κέντρο » Όργανα Διοίκησης

Όργανα Διοίκησης

Τα όργανα Διοίκησης του Κέντρου είναι τα εξής:

1. Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης, Αντιπρύτανης.

2. Το Συμβούλιο

Το Συμβούλιο αποτελείται από:

  • Τον Πρόεδρο

  • Έναν (1) εκπρόσωπο κάθε Σχολής του Ιδρύματος. Οι εκπρόσωποι αυτοί με τους αναπληρωτές του ορίζονται ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής, με τετραετή θητεία. Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ, αποτελείται από τους εξής εκπροσώπους:

           Θεολογική Σχολή
           Τακτικό μέλος, Αναπλ. Καθηγητής Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης 
           Αναπληρωματικό μέλος, Λέκτορας Αθανάσιος Αντωνόπουλος 

           Νομική Σχολή
           Τακτικό μέλος, Επικ. Καθηγητής Ιάκωβος Βενιέρης 
           Αναπληρωματικό μέλος, Επικ. Καθηγητής Γεώργιος Λαδογιάννης

           Φιλοσοφική Σχολή
           Τακτικό μέλος, Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Ιακώβου 
           Αναπληρωματικό μέλος, Καθηγήτρια Ευτέρπη Μήτση 

           Σχολή Επιστημών Υγείας
           Τακτικό μέλος, Αναπλ. Καθηγήτρια Βασιλική Μπενέτου 
           Αναπληρωματικό μέλος, Καθηγήτρια Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου 

           Σχολή Θετικών Επιστημών
           Τακτικό μέλος, Καθηγητής Κωνσταντίνος Βαρώτσος 
           Αναπληρωματικό μέλος, Καθηγητής Απόστολος Μπουρνέτας

           Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
           Τακτικό μέλος, Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Γκιόσος 
           Αναπληρωματικό μέλος, Επικ. Καθηγήτρια Φωτεινή Βενετσάνου 

           Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
           Τακτικό μέλος, Καθηγητής Παναγιώτης Πετράκης 
           Αναπληρωματικό μέλος, Καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης 

           Σχολή Επιστημών Αγωγής
           Τακτικό μέλος, Καθηγητής Θωμάς Μπαμπάλης 
           Αναπληρωματικό μέλος, Επικ. Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Τσώλη

           Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής & Αειφορίας
           Τακτικό μέλος, Καθηγητής Νικόλαος Θωμαΐδης
           Αναπληρωματικό μέλος, Καθηγητής Στυλιανός Παπαθανασόπουλος

           Γενικό Τμήμα
           Τακτικό μέλος, Καθηγητής Νικόλαος Ασημάκης 
           Αναπληρωματικό μέλος, Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Σφακιανάκης 

  • Τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
    Ιωάννης Τολίδης, ΕΔΙΠ.

3. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των προγραμμάτων του Κέντρου ορίζονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ και η σχετική απόφαση αποστέλλεται προς έγκριση στα αρμόδια όργανα. Η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί μετά την άπρακτη πάροδο 10 εργασίμων ημερών.