Αρχική σελίδα » Υποβολή Πρότασης & Έντυπα

Στις επιλογές του μενού μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο για την υποβολή νέας πρότασης ή/και τροποποίησης εγκεκριμένου προγράμματος, καθώς και  τα έντυπα τα οποία αφορούν τις διαδικασίες του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. όπως το έντυπο για το αίτημα επιλογής εκπαιδευτών κλπ.